Błogosławiona Karolina Kózkówna

Karolina urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej

. Jej rodzicie mieli nieduże gospodarstwo rolne. Byli ludźmi o wielkiej wierze. Ich uboga chata była nazywana „kościółkiem”. Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia – kolędy. Karolina angażowała się w życie religijne. Była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dużo się modliła – praktycznie nie rozstawała się z różańcem. Chętnie katechizowała swoje rodzeństwo i inne dzieci.

Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Została uprowadzona i zamordowana przez carskiego żołnierza, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Liczne rany świadczyły wyraźnie o walce Karoliny w obronie czystości i o jej wielkim cierpieniu. Kilkakrotnie cięta szablą, wyrwała się oprawcy i uciekała w stronę wsi przez bagna. Jednak tam wyczerpana całkowicie walką, upływem krwi i bólem zmarła. Po przywiezieniu zwłok Karoliny sprowadzono akuszerkę, która z całą pewnością stwierdziła czystość dziewczyny.

Jej pogrzeb zgromadził ponad 3 tysiące osób i stał się  wielką manifestacją patriotyczno-religijną okolicznej ludności. Tak rozpoczął się kult Karoliny. początkowo pochowano ją początkowo na cmentarzu grzebalnym, ale kilka lat później przeniesiono jej ciało do grobowca przy kościele parafialnym we wsi Zabawa.
Dnia 10 czerwca 1987 roku podczas mszy św. na tarnowskich Błoniach, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kózkówną – błogosławioną.

Miejsce związane z bł. Karoliną:

Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie  (http://www.sanktuariumzabawa.pl/)