Spotkanie powołaniowe

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Poniżej zamieszczamy garść przydatnych informacji, odpowiadających na najczęściej zadawane pytania dotyczące wolontariatu:

 

Jako gospodarze ŚDM w Krakowie, zaproszeni jesteśmy do tego by być gotowymi  służyć Braciom przybywającym z zagranicy.Jeśli nie zabezpieczymy liczby 1500 wolontariuszy na Spotkanie Powołaniowe 1.08, nie otrzymamy  zgody Policji na jego organizację.

Czas trwania posługi: od 31.07 po zakończeniu Mszy z Papieżem do 1.08. Nie koliduje to z przyjęciem Pielgrzymów w parafiach, gdyż wszyscy pielgrzymi z Neokatechumenatu również będą w tym czasie w Krakowie na Mszy z Papieżem i na Spotkaniu Powołaniowym. Nie jest wymagana znajomość języków obcych. Na czas posługi wolontariusze będą mieli zapewnione nocleg i wyżywienie.

Wolontariuszami porządkowymi na Spotkanie Powołaniowe mogą zostać tylko osoby, które ukończyły 18 lat do dnia 30.06.2016.  Osoby niepełnoletnie zapraszamy by włączyły się aktywnie w przyjęcie pielgrzymów w parafiach i w posługę na portach lotniczych i kolejowych.Nie ma górnej granicy wiekowej, jednak pamiętajmy o tym, że posługa będzie związana z pewnym wysiłkiem fizycznym –  dużymi odległościami do przemierzenia pieszo, warunkami polowymi i możliwym upałem. Prosimy żeby realnie oceniać swoje możliwości. Osoby najstarsze chcące pomagać, zapraszamy do włączenia się w posługę w parafiach oraz na lotnisku.

Wszyscy wolontariusze Służby Porządkowej na Spotkanie Powołaniowe zostaną drogą elektroniczną zaproszeni przez nas na konwiwencje odbywające się w pięciu miastach Polski – cztery juz się odbyły, ostatnie szkolenie odbędzie się 5.06 w Krakowie. (Uwaga, mail może trafić do folderu Spam, prosimy to sprawdzać!) Konwiwencja  5.06 w Krakowie dotyczy tylko wolontariuszy porządkowych na Spotkanie Powołaniowe. Szkolenie jest obowiązkowe. Wolontariusze służb medycznych zostaną zaproszeni na osobne szkolenie które odbędzie się w 19.06 .

Podczas konwiwencji chcemy wyłonić osoby gotowe posługiwać w czasie 26.07-02.08 jako Służba Porządkowa na terenie Miasteczka Namiotowego w pobliżu Krakowa przygotowanego dla Pielgrzymów z Neokatechumenatu. Na czas posługi wolontariusze będą mieli zapewnione noclegi i częściowo dofinansowane wyżywienie.Zgłoszenia do wolontariatu prosimy przesyłać na adres www.wolontariat.krakow2016cnc@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, wspólnotę i adres mailowy – szczególnie ważne! Jeśli już wysłane dane były niepełne, prosimy o uzupełnienie.

Najbliższe szkolenie wolontariuszy:

5 VI Kraków – Kraków, Katowice-Bielsko, Kielce, Rzeszów-Przemyśl, Opole-Gliwice, Częstochowa-Sosnowiec

 

Więcej informacji wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

Drodzy Bracia i Siostry,

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia do wolontariatu przy organizacji ŚDM Kraków 2016 pod adresem

 

wolontariat.krakow2016cnc@gmail.com

 

 

 

Warszawa, 28.02.2016

Pokój z Wami!

Pragnę podziękować wszystkim, poświęcającym swój czas, w pracy nad „pozyskaniem” wolontariuszy i rzecz jasna samym Wolonariuszom. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i  odzewowi ze strony braci, na czas udało się zgłosić odpowiednią liczbę lekarzy i ratowników medycznych – do tej pory zgłosiło się ok. 70 osób, co z grubsza zabezpiecza nasze potrzeby.

Wreszcie także nastąpił ruch, jeżeli chodzi o wolontariuszy terenowych. Do tej pory zgłosiło się ok. 800 osób. To, z jednej strony dużo, ale z drugiej strony (biorąc pod uwagę nieuchronny „odsiew”, z przyczyn losowych) dwa razy za mało!!!

Potrzebujemy co najmniej jeszcze 700 zgłoszeń!!!!!  

Bracia, proszę Was jeszcze raz o podobne zaangażowanie jak do tej pory, zostało nam już co najwyżej trzy tygodnie do zamknięcia list wolontariatu.

Chcielibyśmy, najpóźniej do końca drugiej dekady marca, wysłać zaproszenie imienne do każdego z wolontariuszy na konwiwencję szkoleniową, na której musi się pojawić każdy z nich. Musimy mieć gotową listę wolontariuszy, w momencie kiedy zażądają jej od nas służby państwowe, a nastąpić to może równie niespodziewanie, co w przypadku służb medycznych. Jak wiecie, zgodnie z  wskazaniami inicjatorów drogi, największym zadaniem wspólnot polskich, podczas ŚDM, jest służba dla innych braci. Bez wolontariatu, organizacja spotkania z Kiko w dniu 01 VIII, będzie niemożliwa.

Dla ułatwienia pracy ewangelizacyjnej podaję terminy pięciu konwiwencji szkoleniowych, z wstępnym podziałem na regiony kraju.

3 IV – w Warszawie – wszystkie sektory warszawskie, Łowicz-Drohiczyn, Łódź-Włocławek, Siedlce

10 IV Lublin – Lublin, Zamość, Radom, Sandomierz

17 IV Gdańsk – Gdańsk-Toruń, Warmia, Mazury

24 IV Poznań – Region Zachód (Poznań, Wrocław, Gniezno-Bydgoszcz) Zielona Góra-Gorzów, Szczecin)

5 VI Kraków – Kraków, Katowice-Bielsko, Kielce, Rzeszów-Przemyśl, Opole-Gliwice, Częstochowa-SosnowiecOczywiście, pojedynczy wolontariusze, którzy nie będą mogli przybyć na szkolenie ze swoim rejonem będą mogli pojechać na inne.
Wszyscy jednak muszą zostać przeszkoleni!!!

Listę ze wstępnym przyporządkowaniem sektorów na poszczególne szkolenia przesyłam w załączeniu (podział został dokonany w oparciu o dotychczasowe zgłoszenia, bądź wstępne szacunki zgłaszane telefonicznie), może jeszcze ulec korektom jak otrzymamy komplet zgłoszeń. Być może zrobimy jeszcze dodatkowe szkolenie. Szczegóły każdy z wolontariuszy otrzyma w swoim imiennym zaproszeniu.

Prosząc jeszcze raz o wysiłek,

z  Panem Bogiem

Maciej Mackiewicz

IV wsp. oo paulinów przy ul. Długiej, Warszawa