ŚDM Kraków 2016

Puławy, 2 października 2014

Drodzy Bracia i Siostry,

Zaczynając nowy Rok Ewangelizacji musimy przystąpić w sposób zdecydowany do przygotowania Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 roku w Krakowie.

Dla wielu z Was, którzy nie uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży skala problemów związanych z ich organizacją może być trudna do wyobrażenia. Choć może się wydawać, że moment, w którym będziemy gościć naszych Braci z całego świata jest jeszcze bardzo odległy, to przygotowanie i koordynacja godnego przyjęcia około 200 tysięcy Pielgrzymów z Drogi Neokatechumenalnej wymaga bardzo wiele czasu. Chcielibyśmy, abyście zastanowili się jak możecie włączyć się w to dzieło pomocy. Potrzeba Waszej gorliwości, kreatywności oraz otwartości na cuda, które Bóg już przygotował i chce objawić w tym czasie. Mamy nadzieję, że każdy z nas, bez względu na wiek i posiadane doświadczenie, będzie pragnął aktywnie
uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Będzie to przecież jedno z największych wydarzeń religijnych o zasięgu światowym w historii naszego kraju.

Potrzeby są ogromne: szukamy osób ze znajomością języków obcych do pracy w biurze, osób,
które mogą zająć się organizacją zakwaterowania, wyżywienia, transportu, szukaniem sponsorów i darczyńców, przygotowaniem ewangelizacji i koordynacji tych wszystkich działań w poszczególnych regionach i parafiach. Potrzeba także wielu wolontariuszy do opieki nad Pielgrzymami i do organizacji spotkania powołaniowego z inicjatorami Drogi, które odbędzie się 1 sierpnia 2016.

Zachęcamy Was do aktywnego kontaktu w najbliższym czasie z naszym centrum organizacyjnym przez stronę internetową www.krakow2016cnc.pl oraz przy pomocy poczty elektronicznej info@krakow2016cnc.pl, krakow2016cnc@gmail.com Prosimy o dostarczanie nam danych o osobach gotowych do pomocy, formach pomocy oraz liczbie pielgrzymów, których możecie przyjąć. Do listu dołączamy formularz mający na celu usprawnienie przepływu informacji.

Mając w sercu i pamięci gościnność oraz pomoc Braci, którzy przyjmowali naszych młodych w czasie poprzednich Dni Młodzieży, jesteśmy wezwani do otwarcia naszych serc, domów i portfeli, poświęcenia wolnego czasu – wszystko po to by doświadczyć darmowej miłości Chrystusa. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8)

Powierzamy to wielkie dzieło patronce ewangelizacji, Dziewicy Maryi z Jasnej Góry. Niech uczy nas chodzić śladami Chrystusa i nas prowadzi. Prosimy o gorącą modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży.

Pokój z Wami!
Centrum Organizacyjne Kraków 2016
i Ekipa Katechistów odpowiedzialna za Drogę w Polsce

List SDM Krakow 2016 Puławy