Dziękujemy!
Thank you!
Grazie!
Obrigado!
Gracias!

Droga Neokatechumenalna